Materiály pro laser

Pro laser používáme kvalitní certifikované překližky od českého dodavatele. Certifikát vám můžeme na vyžádání předložit.

TLOUŠŤKY A TYPY DŘEVA

Standardní tloušťky, které pravidelně odebíráme, jsou ve velikostech: 3, 4, 5 a 8 mm.

Standardní typy dřeva jsou: bříza (3, 5 a 8 mm), borovice (4 mm) a buk (8 mm).

Borovice

Bříza

Buk

Na vyžádání jsme schopni vyrobit i z jiného dřeva nebo i z vašeho materiálu (zde je potřeba dodat zkušební vzorek – každý materiál se chová jinak).

Materiály pro 3D tisk

Pro 3D tiskárnu používáme kvalitní certifikované plasty od českého dodavatele. Certifikát vám můžeme na vyžádání předložit. Na vyžádání můžeme předložit i data sheet (výčet mechanických vlastností materiálů).

BARVY A TYPY PLASTŮ

Standardní typy plastů: PLA, PET-G, ASA, PC…